# عاشقانه

پسر جوان، وقتى پاى سفره عقد نشست و حاضر شد مهریه همسرش را پانصد هزار شاخه گل سرخ و یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 1 بازدید