/ 4 نظر / 11 بازدید
ترنم

الان یکی زدم پس کلم چشام از حدقه دراومدن بیرون مامانت تو جریان چی باشه؟؟ از مامانت خجالت نمیکشی؟؟ مامانت بهت چی میگه؟؟

ترنم

نمیدونم چرا اینطوری شدم به خدا دست خودم نیس دلشوره دارم... حس گرما میکنم...........

ف.ا

آقا حامد لطفا عکس های بیشتری کار کنید.