ویژگی دخترا وقتی میشنون دوسشون داری

ویژگی دختراوقتی بهشون مگن که ...

تا بهشون میگی دوست دارم میگن من اهل این کارا نیستم

دختره 15سال بیشترنداره اون وقت به پسر18ساله میگه بچه ای

وقتی واقعا میفهمه که واقعا دوسش داری میگه:

ما هردومون بچه ایم

اگه بابام بفهمه هردومنو میکشه

بی خیال تهش نمیرسیم

قد این حرفا نیستی

یکی دیگرو دوسش دارم

اگه واسه دوستی باشه:

اولش یکم ناز میکنه بعد میگه

کی منو به تو معرفی کرده؟

باید فکرکنم!

دوستم داری؟؟؟؟

خوش تیپ که هستی؟؟؟

بعدشم قرار و ....

/ 0 نظر / 6 بازدید