راز زندگی انگشتان!

 

انگشت شماره 1

 

این انگشت نماد مسایل مادی و ثروت است و کسانی که این انگشت را انتخاب می کنند ، اقتصاد دانان خوبی هستند و معمولا از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند .

 

 

 

 

 

انگشت شماره 2

 

این انگشت نماد کار می باشد و اشخاصی که به این انگشت اهمیت بیشتری می دهند انسانهای کاری هستند و بطور کلی وجدان کاری خوبی دارند و موفقیت زیادی در کارها دارند .

 

 
 

 

انگشت شماره 3

 

این انگشت میزان اهمیت به خود فرد را نشان می دهد ، افرادی که این انگشت را انتخاب می کنند ، در مورد همه چیز اول به خود اهمیت داده و تا حدودی خودپرست و خودخواه هستند .

 

 
 

 

انگشت شماره 4

 

این انگشت نماد محبت و عشق است و کسانی که این انگشت را انتخاب می کنند ، انسانهای احساساتی و عاطفی هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال کردن دیگران هستند .

 

 
 

 

انگشت شماره 5

 

این انگشت نماد خانواده و فرزند هست و کسانی که به این انگشت علاقمند هستند ، افرادی هستند که به خانواده پایبند بوده و به زندگی مشترک و بطور کلی روابط بین افراد اهمیت می دهند .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید