/ 3 نظر / 8 بازدید
ترنم

باکی نیست... دلتنگی هایم را پای کودکیم بگذار... خود اعتراف می کنم سالهاست بزرگ شده ام اما هنوز کودکانه دلتنگت می شوم...

ترنم

چه قدر سخته وقتی پیشته سرتو بندازی پایین و آروم اشک بریزی چون دلت براش تنگ شده، اما آروم اشکاتو پاکنی تا متوجه نشه… چون حتما فکر می کنه دیوونه ای